Coepelduynen op de kaart

‘Coepelduynen op de kaart’  is de titel van het boek, waarvan de burgemeester Wendy Verkleij het eerste exemplaar ontving.In Beacdhclub C was donderdagmiddag 10 november de presentatie van het boek over de Coepelduynen.

Foto’s en tekst Richard van Egmond

De Coepelduynen is een uniek duingebied tussen Katwijk en Noordwijk. Het boek ‘COEPELDUYNEN op de kaart’ laat zien hoe bijzonder dit duingebied is. Flora en fauna worden uitgebreid beschreven en in beeld gebracht, evenals de ontstaansgeschiedenis van het gebied, de cultuurhistorische aspecten en het gebruik van dit gebied door de mens door de eeuwen heen.

Het is vooral een prachtig natuurgebied, maar is tevens zeewering en een belangrijk recreatiegebied. Als recreatiegebied is het met name bijzonder omdat het centrale deel na het broedseizoen vrij te betreden is. Men hoeft er niet op de paden te blijven, want die paden zijn er niet! Zelden zal een duingebied zo uitvoerig en met zoveel passie zijn beschreven als in “Coepelduynen op de kaart”

Deel dit bericht

Scroll naar boven