431 kinderen in de gemeente Noordwijk leven in armoede en krijgen daardoor minder kansen. Daar wil Noordwijk wat aan doen. De komende drie jaar onderzoekt de gemeente hoe ze dit probleem aan kunnen pakken. Het onderzoek gaat 90.000 euro kosten.

Kinderen in armoede ervaren in het dagelijks leven meerdere problemen, denk aan het niet goed kunnen presteren op school. Om deze kinderen extra te ondersteunen gaat de gemeente met de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW in zee. Samen voeren ze een onderzoek uit.

Uit het onderzoek moet duidelijk worden wat er nodig is om de kinderen te helpen. Dit kan bijvoorbeeld met taalondersteuning en talentklassen. Gelijke Kansen Alliantie wordt hierbij de schakel tussen scholen, de gemeente en maatschappelijke partners.