De fractievoorzitters van de VVD, Partij voor de Inwoners, CDA en Lijst Salman Noordwijk hebben op maandagochtend 20 juni hun concept-coalitie akkoord gepresenteerd. Het akkoord met de titel ‘Recht zo die gaat – De inwoner als loods van het gemeentebestuur’ is overhandigd aan burgemeester Wendy Verkleij.

Geschreven door Job Klinkenberg

De partij Bruisend Noordwijk heeft steun uitgesproken aan het akkoord, waardoor er in ieder geval 16 zetels achter het akkoord staan. De coalitiepartijen hebben aangegeven dat zij de komende jaren op zoek blijven gaan naar een zo groot mogelijk draagvlak. Zowel binnen de gemeenteraad als in de samenleving. Het akkoord is dan ook nog niet getekend. De gemeenteraad mag er nog een oordeel over vellen.

Fractievoorzitters (PvdI, CDA, Lijst Salman) met formateur Roberto ter Hark

Bestuur en dienstverlening

De titel; ‘Recht zo die gaat – De inwoner als loods van het gemeentebestuur’ zegt volgens de coalitie iets over hun instelling, toekomstgericht en gefocust. Hierin speelt de samenleving een grote rol. ‘Wij staan open voor nieuwe ideeën en initiatieven uit de samenleving’ aldus de coalitie. Zo komt er een referendum naar Noordwijks model om de bewoners van de gemeente meer inspraak te geven.

Woningbouw

Eén van de belangrijkste punten in het akkoord is dat woningbouwlocatie Bronsgeest niet volledig bebouwd wordt. De coalitiepartijen houden het op 350 woningen in plaats van de eerder besproken 600. Verder is een van de speerpunten; betaalbaar wonen voorzien voor jong tot oud.

Veiligheid

De coalitiepartijen willen dat Noordwijk de veiligste gemeente van Nederland wordt. Dit willen ze  doen door overlast en criminaliteit te bestrijden. Bijvoorbeeld door cameratoezicht in te zetten in straten waar dit vaak voorkomt.

Duurzaamheid en voorzieningen

De 4 partijen willen meer groen in het dorp. Om deze reden gaan ze de komende vier jaar 800 bomen planten. Verder moet het Nationaal Park Hollandse Duinen meer aandacht krijgen omdat dit toeristische en recreatieve kansen biedt.

Belastingen en financiën

De komende vier jaar wil de coalitie zorgen voor lastenverlichting. Zo komt er oplopende korting op OZB (2,5%, 5%, 7,5% en 10%), willen ze af van de hondenbelasting en kiezen ze voor verlaging van de prijs voor de parkeerkaart voor de inwoner (van 50 naar 20 euro). Daarnaast willen de partijen werken met flexibele parkeertarieven voor winter en zomer.

Voor meer informatie over de besluiten is het concept-coalitieakkoord via deze link te downloaden: https://www.noordwijk.nl/dsresource?objectid=5787a0eb-4965-4f2f-ae3b-a7f3b852192f&type=pdf&&