Acht Koninklijke Onderscheidingen tijdens lintjesregen in Noordwijk

Acht mannen en vrouwen uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk hebben vandaag van burgemeester Wendy Verkleij een lintje ontvangen. De gedecoreerden werden vandaag verrast in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. Zeven inwoners werden benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau en 1 inwoner werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ieder jaar worden in Nederland tijdens de zogenoemde Lintjesregen lintjes uitgereikt aan inwoners die gedurende een lange periode (15 jaar of langer) belangeloos bijzondere verdiensten voor de samenleving verrichten of een unieke prestatie op werk hebben verricht.

De onderstaande inwoners ontvingen een Koninklijke onderscheiding.

\"\"

Hester Aangeenbrug-Krol uit Noordwijk

Aangeenbrug is bijna 25 jaar werkzaam geweest bij Zorg en Zekerheid in Leiden. Zij was 10 jaar lid van de Ondernemingsraad en ruim 9 jaar actief in de BHV/EHBO-hulpverlening.

Zij verrichtte en verricht de volgende vrijwillige activiteiten:
Al bijna 30 jaar is zij vrijwilliger bij het Rode Kruis in veel verschillende functies, zowel voor landelijk als regionaal georganiseerde activiteiten. Zij begon als landelijk vrijwilliger voor de vakantieprojecten/bijzondere vakanties. Bij de afdeling Duin- en Bollenstreek gaf zij van 2010 t/m 2018 Jeugd EHBO-les op scholen.

Van 2000 t/m 2010 was zij coördinator Evenementenhulp en coördinator opleidingen.
Gedurende haar gehele Rode Kruis-periode was zij vrijwilliger Opvang en Verzorging Bevolkingszorg.

Van 2006 t/m 2018 was zij actief als sociaal vrijwilliger en ging zij regelmatig mee als begeleider van districtsuitstapjes.

Bij de afdeling Leiden is zij evenementenhulpverlener en helpt zij zo nu en dan met administratieve werkzaamheden voor Evenementenhulp.
Ook was zij gedurende de coronapandemie actief bij het bron- en contactonderzoek en heeft zij zich ingezet bij de GGD voor het ‘index bellen’.

Sinds 2009 nazorg vrijwilliger bij het Dierenopvang-centrum Offem Noordwijk.

Sinds 2009 vrijwilliger bij de Chr. Gereformeerde Kerk \”Open Hof\” in Hillegom, o.a. als organiste/pianiste.

Vanaf 2011 vrijwilliger bij Patiëntenvereniging Fes (Fibromyalgie en Samenleving), onder andere als cursusbegeleidster en lid van het Beursteam.

Sinds 2018 vrijwilliger bij Bibliotheek Bollenstreek, o.a. als gastvrouw in de vestiging van Noordwijk, vaste voorlezer bij Kinderdagverblijf Het Zandkasteel, taalcoach voor taalmaatjes van het Taalhuis, coördinator van voorleesvrijwilligers van de VoorleesExpress, voorlezer van kinderen met een leesachterstand en wekelijks voorlezer bij meerdere gezinnen.

\"\"

John Asselbergs uit Noordwijk

Asselbergs is sinds 2006 eigenaar en grafisch vormgever van Art Noordwijk. In 2006 heeft hij de \’Noordwijk Thuisagenda\’ en het informatieboekje over Noordwijk \’KEUN\’ bedacht en uitgebracht. Hij heeft talloze boeken over (de historie van) Noordwijk geschreven, dan wel er zijn medewerking en expertise aan verleende. Hij werkte belangeloos mee aan het jubileumboek \’75 jaar Golf in Noordwijk\’ en was de motor achter het boek \’De Graskneuter\’ ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Noordwijkse Hockey Club. Ook werkte hij mee aan de totstandkoming van o.a. \’De Oude Jeroenstoren, 147 treden naar de top\’, \’Verdwalen in Noordwijk\’, \’Noordwijk van boven\’ en \’Noordwijk, een kleurrijke badplaats\’.

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende, al dan niet aan zijn hoofdfunctie gerelateerde activiteiten:

1971 – 2017
Vrijwilliger bij en bestuurslid (1996-2002) van de Noordwijkse Hockey Club. Hij was o.a. lid van de evenementencommissie, voorzitter van meerdere jubileumcommissies, medeoprichter en bestuurslid van de Club van 100 en lid van de sponsorcommissie. Ook verzorgde hij mede de redactie en de productie van het wekelijkse clubblad.

Van 1975 – 1988
Bestuurslid jeugdzaken, organisator, wedstrijdleider en bestuurslid van de NoordzeeCup bij Tennisclub Casino in Noordwijk.

1994 – heden
Promotor bij Stichting Evenementen In Noordwijk. Hij heeft zich o.a.  ingezet voor \’Noordwijk: City of Space 2018\’.

2006 – 2016
Mede-initiatiefnemer en bestuurslid van Stichting Vechten tegen de Zee.

2013 – heden
Voorzitter van Oranjevereniging Noordwijk. De heer Asselbergs heeft er mede voor gezorgd dat de 2 Oranjeverenigingen in Noordwijk zich verenigden tot één vereniging. Naast de invulling van Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag verzorgt de Oranjevereniging de organisatie van de meerdaagse Najaarsfeesten. Het grootste deel van alle (promotie)uitingen en creatieve ideeën komen van zijn hand. De heer Asselbergs was o.a. verantwoordelijk voor het idee, het ontwerp en de uitvoering van de \’5 mei route\’. Ook had hij een groot aandeel in de voorbereidingen van de viering van \’75 Jaar Vrijheid\’.

2006 – 2007
Bestuurslid van Genootschap Oud-Noordwijk, waarbij hij verantwoordelijk was voor de sponsoring en de pr.

2008 – 2011
Medeoprichter en bestuurslid van Stichting Culinair aan Zee te Noordwijk.

2009 – heden
Lid van de torenklimcommissie van de Oude Jeroenstoren te Noordwijk.

2014 – heden
Bestuurslid van de Marten Toonder Verzamelaars Club.

2020 – heden
Medeoprichter en bestuurslid van Stichting Museum of Comic Art in Noordwijk.

\"\"

Arie van den Burg uit Noordwijkerhout

Van 1986 – 2005 was de Van den Burg werkzaam bij Woningstichting Sint Antonius van Padua, waaronder ook de Stichting Bejaardenhuisvesting Puyckendam viel, later SBH-Wonen.

Ook na zijn pensionering in 2005 bleef hij actief bij Stichting Bejaardenhuisvesting Puyckendam, SBH-Wonen, maar nu als vrijwilliger. Hij is ondersteuner van de bewoners in de ruimste zin van het woord en is bij vele activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeenschap van Puyckendam betrokken.

Vanaf 1975 materiaalcommissaris, algemeen lid en later secretaris van de Biljartvereniging Puyckendam. Daarnaast verzorgt hij sinds 1975 vier keer per jaar de uitgifte van het clubblad.

Van 1975 – 1999 was hij bestuurs- en commissielid van de Ren- en Toervereniging Bollenstreek, en van 1975-1980 was hij 2e secretaris en van 1980-1999 was hij ook penningmeester.

Van 1988 – 2016 was hij bestuurslid van Hengelsportvereniging De Arnoud. Van den Burg was redacteur van het clubblad, zorgde voor de verspreiding van het clubblad, was secretaris van de oudercommissie en lid van de wedstrijdcommissie senioren.

Vanaf 2006 was de Noordwijkerhouter vrijwilliger bij Vriendendienst Duin en Bollenstreek. En al meer dan 15 jaar is Van den Burg maatje voor iemand met een psychiatrische achtergrond via het Maatjesproject van GGZ Rivierduinen.

\"\"

Hennie Meeuwenberg-Beijer uit Noordwijk

Mevrouw Meeuwenberg heeft sinds 1975 veel tijd gestoken in vrijwilligerswerk bij verschillende verenigingen.

Van 1975 – heden vrijwilliger bij de Vereniging van Postzegelverzamelaars Noordwijk. Zij bekleedde diverse bestuursfuncties en sinds 2012 is zij voorzitter. Zij is verantwoordelijk voor de bezorging van de rondzendboekjes, organiseert de periodieke clubavonden en draagt bij aan het clubblad.

Van 1983 – 2010 vrijwilliger bij de Scheidsrechters Vereniging Leiden e.o. Zij verzorgde de bardiensten na de conditietrainingen.

Vanaf 2005 – heden vrijwilliger bij de ANBO, afdeling Noordwijk, thans de Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging (ANSV). Vanaf 2005 tot 2020 was zij voorzitter. Zij gaf leiding aan de oprichting van de ANSV, toen de afdeling ANBO Noordwijk in 2015 werd opgeheven. Zij verzorgde de communicatie met de leden, fungeerde als ouderenadviseur en verzorgde het maandblad en de fotowedstrijd. Daarnaast nam zij deel aan de WMO-raad en is zij een aantal jaren voorzitter geweest van het Drie Bonden Overleg (DBO). Meeuwenberg is nog steeds actief voor de senioren, want zij is bestuurslid van het bezoekersteam en begeleidt de handwerkclub.

\"\"

Mieke Oude Veldhuis-van Leeuwen uit Noordwijk

Van 1986 tot 2011 was mevrouw Oude Veldhuis werkzaam bij Achmea Eurocross. Zij verrichtte en verricht al jarenlang vrijwilligerswerk.

1975 – 1980
vrijwilliger bij en bestuurslid van de lokale basisschool. Oude Veldhuis was o.a. \’luizenmoeder\’ en gaf bijles.

2000 – 2020
(vice)voorzitter van de Soroptimist Club Lisse-Bollenstreek. Zij zette zich in voor de fondsenwerving voor goede doelen en ondersteunende acties van NLdoet.

2001 – heden
vrijwilliger bij de Zangvereniging Cadans te Noordwijkerhout. Vanaf 2005 lid van de repertoirecommissie van dit kerkkoor en vanaf 2019 voorzitter.

2012 – 1 juni aanstaande secretaris van de R.K. Parochie Sint Maarten. Zij was actief betrokken bij de totstandkoming van deze nieuwe parochie in 2012, waarbij 7 voormalige parochies in de regio werden samengevoegd. Zij stuurt o.a. de medewerkers van het Centraal Parochie Secretariaat aan.

Vanaf maart 2022 contactpersoon/vrijwilliger voor de opvang van 9 Oekraïense vluchtelingen in het Zusterhuis, de woning naast de Maria ter Zeekerk in Noordwijk.

Ook ondersteunt zij sinds 2006 haar dochter bij haar eigen bedrijf o.a. als gastvrouw bij evenementen.

\"\"

Harrie Salman uit Noordwijk

Harrie Salman studeerde filosofie en sociologie en promoveerde aan de Universiteit van Praag. Hij was (parttime) docent bij diverse hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland, als laatste aan de Hogeschool Leiden tot zijn pensionering in 2019.

Bij de Hogeschool Leiden initieerde hij de Chartres-kring, een ontmoetingsplaats waar alumni ervaringen over vaktherapie, spiritualiteit en antroposofie kunnen uitwisselen.

Hij schreef diverse boeken en artikelen over de spirituele en morele verdieping van het menselijk bestaan. Daarbij ondersteunt hij de sociaalwetenschappelijke en geesteswetenschappelijke aspecten van de antroposofie in Oost-Europa en Noord-Amerika door het geven van lezingen en seminars.

Daarnaast verrichtte en verricht hij de volgende vrijwillige activiteiten:

1971 – heden
het onderzoeken van de cultuurhistorie, de geschiedenis en het erfgoed van Noordwijk e.o. Hij doet dit grotendeels op persoonlijke titel, maar soms ook voor bijvoorbeeld de Stichting Geschiedschrijving Noordwijk of de Vereniging Dorpsbehoud Noordwijk. Hij geeft veel lezingen en schreef vele publicaties, waaronder gidsen. Ook schreef hij een aantal hoofdstukken van het (bekroonde) boek \’Noordwijk aan Zee en op de Geest\’ (2011), waarvan hij tevens mede-eindredacteur was.

1984 – heden
auteur van diverse genealogieën van diverse families.

1986 – 1993
oprichter en voorzitter van de Rembrandt Stichting voor Europese Cultuur. Hij verzorgde namens de stichting circa 30 symposia aan de Universiteit Leiden over de Midden-Europese cultuur.

2012 – 2015
onderzoeker bij de Stichting Geschiedschrijving Noordwijk. Hij onderzocht of de Oude Rijn vroeger langs Noordwijk stroomde en stelde daarvoor een team van deskundigen samen. Hij was projectleider, coördineerde de fondsenwerving en droeg zorg voor de communicatie. Na afloop van het onderzoek schreef hij mede het boekje \’Noordwijk aan de Rijn\’ (2015), dat de archeologische, natuurhistorische en erfgoedaspecten van het gebied van de monding van de Oude Rijn behandelt. Dit boekje is ter beschikking gesteld aan de lokale basisscholen.

2013 – 2019
lid van de gemeentelijke Erfgoedcommissie in Noordwijk. Hij zette mede de structuur op voor de selectie en bepaling van gemeentelijke monumenten. Hij onderzocht daarnaast de gezamenlijke identiteit en cultuurhistorische samenhang van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout ten behoeve van de fusie tussen beide gemeenten en hield hierover diverse lezingen.

2013 – heden
onderzoeker bij de Vereniging De Oude Dorpskern in Noordwijk. Salman schrijft artikelen in het verenigingsblad, verzorgt lezingen en is sinds 2019 juryvoorzitter van de DOD-Erfgoedprijs. Ook spande hij zich er o.a. voor in om onderzoek te mogen doen naar de relieken van Sint Jeroen, de patroonheilige van Noordwijk.

2017 – 2018
adviseur van de gemeente Noordwijk bij de totstandkoming van de cultuurhistorische Waardekaart, als onderdeel van het Omgevingsplan.

2020 – heden
secretaris en penningmeester van de Stichting Kasteel Boekhorst in Noordwijkerhout.

Salman werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

\"\"

Anja Steenvoorden-Baljeu uit Noordwijk

Anja Steenvoorden werkte tot 2011 bij de Rabobank. Daarnaast verrichtte en verricht zij vele vrijwillige activiteiten voor onze samenleving.

Vanaf begin jaren 70 vrijwilliger bij Gymnastiekvereniging DOS Noordwijk. Zij zette zich in als leidster en maakte in de jaren 90 de informatie-magazines op. Sinds 2016 is zij bestuurslid van DOS. Zij regelt de contacten met andere gymnastiekverenigingen in de Duin- en Bollenstreek. Ze is lid van de technische commissie en leidt trainers op. Ook is zij jurylid bij wedstrijden, organiseert zij o.a. de wedstrijden en festiviteiten voor leden en begeleidt zij de sporters in binnen- en buitenland. Daarnaast verzorgt zij de nieuwsbrieven en de e-mailcommunicatie. Door al haar vrijwilligerswerk in de afgelopen 50 jaar wordt zij gezien als hèt gezicht naar buiten van Gymnastiekvereniging DOS Noordwijk.

Van 2012 – heden
vrijwilliger bij het Genootschap Oud Noordwijk. Zij is lid van de werkgroep Jeugdeducatie en ondersteunt wekelijks bij het project Leuntje en Leen. Ook verzorgt zij diverse administratieve taken en is zij gastvrouw in het museum.

Van 2013 – heden
vrijwilliger bij Zorg Groot Hoogwaak in Noordwijk. Zij ondersteunt de vrijwilligerscoördinator met het notuleren van vergaderingen en de postafhandeling.
Ook is zij (samen met haar broer en zus) mantelzorger van haar ouders.

Van 2017 – heden
vrijwilliger bij het Dameskoor Lila in Noordwijk. Zij is lid van de muziekcommissie en verzorgt mede de bladmuziek.

\"\"

José Verlaan-Bakker uit De Zilk

Vanaf 1995 is mevrouw Verlaan mede-initiatiefnemer en secretaris van Stichting Hakuna Matata in De Zilk. Deze stichting organiseert en produceert musicals, die plaats kunnen vinden in kerken. Mevrouw Verlaan regelt van alles. Zij verzorgt o.a. de correspondentie, maakt de notulen, legt de contacten, verzorgt mede de catering en maakt de afspraken over de nodige ruimtes. Ze heeft het overzicht over de kleding en de rekwisieten. Ook helpt zij met het opbouwen van de podia en ondersteunt zij de productiegroep.

Sinds 2013 beheerder van het parochiehuis in De Zilk namens Stichting Hakuna Matata. Ook andere clubs kunnen gebruikmaken van delen van dit gebouw en er vinden soms condoleancebijeenkomsten plaats. Verlaan houdt alles bij, maakt afspraken, heeft de contacten met clubs, met nabestaanden en regelt alles in goed overleg.

Van 2001 – 2019 was zij mantelzorger van haar ouders.

Vanaf 2004 is zij vrijwilliger bij de locatie H. Hart van Jezuskerk te De Zilk, onderdeel van de parochie Heilige Willibrordus. Zij verricht secretariaatswerkzaamheden, verzorgt de ledenadministratie, zet zich in voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans en is gastvrouw bij de pastorie. Ook houdt zij de begraafplaatsadministratie bij en onderhoudt zij de contacten met de nabestaanden en de onderhoudsmensen van de begraafplaats.

Deel dit bericht

Scroll naar boven