Gemeente wil onderzoek naar betaald parkeren in Noordwijk-Binnen

De gemeente Noordwijk wil onderzoek doen naar het invoeren van betaald parkeren in Noordwijk-Binnen. Bewoners in dat gebied kunnen hun auto moeilijk kwijt. Het betaald parkeren moet hiervoor een oplossing bieden.

De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren naar kansrijke maatregelen voor geconstateerde knelpunten in Noordwijk-Binnen. Uit dat onderzoek blijkt dat veel bewoners problemen ervaren met parkeren in de wijk. Noordwijk-Binnen heeft smalle wegen en er zijn te veel auto’s voor de beschikbare plekken. De parkeerdruk is op marktdagen nog groter. Dan is het parkeerterrein Kloosterplein niet beschikbaar voor auto’s.

Het onderzoeksbureau geeft aan dat betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners de meest kansrijke oplossing is voor het parkeerprobleem. De eerste vergunning moet volgens het bureau betaalbaar zijn. Wanneer voor een huishouden meerdere vergunningen worden aangevraagd, dan mag het tarief progressief zijn. Doel is dat met name tweede en derde voertuigen per huishoudens verdwijnen uit de kern. Zo ontstaat de ruimte die nodig is om de parkeerdruk te verlagen.

Het betaald parkeren is voorgelegd aan een kernteam met onder andere inwoners, de Noordwijkse Ondernemersvereniging, Fietsersbond Noordwijk, De Noordwijkse winkeliersvereniging en verkeersdeskundigen. Daarnaast zijn er zo’n 200 reacties gekomen op een analyse. Het idee van betaald parkeren, inclusief een parkeervergunning voor bewoners wordt gemengd ontvangen. Mensen zien kansen om de parkeerdruk te verlagen, maar het vormt ook een risico voor de bereikbaarheid van de winkels en bedrijven in het centrum.

Het onderzoeksbureau adviseert een extra onderzoek naar het draagvlak voor betaald parkeren. De gemeente neemt dit advies over samen met de overige onderstaande adviezen om knelpunten op te lossen.

  • Onderzoeken naar de mogelijkheden van extra fietsenstallingen nabij het centrum
  • Onderzoeken of het ruimtelijk inpasbaar is, om de bestaande laad en loshavens langs de Raadhuisstraat te vergroten.
  • Onderzoeken hoeveel gemotoriseerd verkeer er gebruik maakt van de routes door de kern van Noordwijk-Binnen die hier geen herkomst of bestemming hebben. Deze gegevens kunnen gebruikt worden ter onderbouwing van eventuele maatregelen om het doorgaande verkeer te weren op de Raadhuisstraat.
  • Vervangen van de doppen op het Jeroensplein door een minder bolvormige afscheiding.
  • Onderzoek naar de optimalisatie van het kloosterplein, waarin de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage wordt meegenomen.

Deel dit bericht

Scroll naar top