Het Taalhuis van Bibliotheek Noordwijk(erhout) vraagt deze week extra aandacht voor laaggeletterdheid binnen gemeente. Taalambassadeurs deelden vanochtend hun ervaringen met het Taalhuis én lieten weten wat hun favoriete boeken zijn.

Taalambassadeurs zijn mensen die door vrijwilligers van het taalhuis geholpen worden met lezen, spreken en schrijven. Vrijwilligers organiseren meerdere activiteiten om deze laaggeletterden te helpen. Bijvoorbeeld één op één coaching krijgen, Taalwandelen, meedoen met het Taalcafé en deelnemen aan een leeskring. Daarnaast is er ook online begeleiding via Skype of Facetime.

Foto: Richard van Egmond

De rol van de vrijwilliger is essentieel voor het Taalhuis. Het Taalhuis komt vrijwilligers te kort en hoopt nieuwe vrijwilligers te werven. Ina Roestenberg levert de lesmethode aan die de vrijwilligers wordt aangeleerd. Vandaag was ze aanwezig en presenteerde ze haar boek ‘Interessant Nederland (s) aanleren’.

Foto: Richard van Egmond