Slecht nieuws voor de bezoekers van het Oosterduinse Meer in Noordwijkerhout, het blauwalg-probleem wordt de komende jaren niet opgelost. Het grondwater blijkt niet het probleem te zijn, waardoor het afdichten van de bodem geen zin heeft. De gemeente Noordwijk moet nu op zoek naar een andere oplossing.

De oorzaak

Blauwalg wordt veroorzaakt door fosfor en stikstof in combinatie met hoge temperaturen. In het Oosterduinse Meer is een hoge concentratie van fosfor en stikstof gemeten. De aanvoer van het grondwater is hier niet de oorzaak van. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de sliblaag op de bodem en het water uit aangrenzende watergangen waarschijnlijk de oorzaak zijn. Het afdichten van de bodem heeft dan ook geen nut.

Luchtmenginstallatie niet goed genoeg

In het onderzoek is nog een mogelijke oplossing onderzocht: een luchtmenginstallatie gebruiken. De luchtmenginstallatie zal waarschijnlijk wel effect hebben. De onderzoekers van Rijnland geven aan dat blauwalg terug gedrongen wordt, maar niet verdwijnt. Dit zorgt ervoor dat zwemmen in het meer nog steeds gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. De gemeente Noordwijk ziet dat niet zitten.

De wens van de gemeente Noordwijk

Een structurele oplossing, dat is waar het college van burgemeester en wethouders voor wil gaan. Om tot een structurele oplossing te komen, moet Noordwijk achter de directe oorzaak van de hoge concentratie fosfor en stikstof weten. Hier is 2-3 jaar extra onderzoek voor nodig. ‘Dit betekent dat de komende jaren geen verbetering van de waterkwaliteit te verwachten is in het Oosterduinse Meer’, zo schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.