Geen onderzoek in Noordwijk naar sociale huurders die koopwoningen bezitten

De gemeente Noordwijk gaat geen onderzoek doen naar het aantal mensen in Noordwijk dat in een sociale huurwoning woont, maar ook nog een koopwoning bezit.

De fracties DOEN!, CDA en VVD stelden begin dit jaar vragen over huiseigenaren die in een sociale huurwoning wonen. Uit onderzoek van NRC blijkt dat er in Nederland zo’n 1.055 sociale huurwoningen van woningcorporaties bewoond worden door eigenaren van twee of meerdere koophuizen. Die sociale huurwoningen zijn in eerste instantie bestemd voor een doelgroep die particuliere huur of een koopwoning niet kunnen betalen.

Woningcorporaties Stek en Padua weten niet of en hoe vaak dit in de gemeente Noordwijk voorkomt. Huurders van een sociale huurwoning zijn niet verplicht om hun koopwoning te verkopen. Bovendien is er geen vermogenstoets. Er wordt door de corporaties ook niet naar gevraagd. Er is op dit moment geen regelgeving die zegt dat die huurders geen koopwoning mogen bezitten.

Stek en Padua zijn het wel eens met de fracties dat dit niet zou moeten kunnen. Ze zijn het er mee eens dat de sociale voorraad voor de doelgroep met de kleinere portemonnee moet worden beschermd. ‘Het is onwenselijk dat schaarse huurwoningen, bedoeld voor specifieke doelgroepen gebaseerd op inkomensgrenzen, hiermee worden onttrokken’, laten de corporaties weten.

De drie fracties willen graag meer inzicht in de aantallen woningeigenaren die tegelijk staan ingeschreven op het adres van sociale huurwoning in Noordwijk, maar dat is volgens het college van burgemeester en wethouders niet mogelijk. Er zijn op dit moment geen juridische mogelijkheden om die huurders met een koopwoning uit een sociale woning te zetten.

‘Het college, Stek en Padua zijn om die reden van mening dat de benodigde capaciteit en middelen die gemoeid zijn met een dergelijk onderzoek niet opwegen tegen de te verwachten minimale effecten van een dergelijk onderzoek’, antwoordt het college op vragen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek van NRC dat er in Noordwijk hoogstens twee huurders van Stek of Padua, twee of meer woningen bezitten.

Deel dit bericht

Scroll naar boven