Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) roept de minister van Binnenlandse Zaken op om actie te ondernemen tegen het beleid over sociale woningbouw in Noordwijk. ‘Jongeren worden het dorp uitgejaagd.’ De stichting wil dat minister Kajsa Ollongren een bindend advies aan het gemeentebestuur geeft.

De gemeente Noordwijk heeft volgens SHN genoeg kansen om sociale huurwoningen te bouwen, maar pakken de kansen niet aan. ‘Het vooruitzicht op realisatie van voldoende sociale huurwoningen in Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen is het afgelopen jaar eerder afgenomen dan toegenomen.’, schrijft SHN. Ze hebben daarom ook de prestatieafspraken, over sociale woningbouw, niet getekend.

De gemeente heeft gronden zoals Bronsgeest in bezit waar woningen op gebouwd mogen worden. Toch kiest Noordwijk ervoor om de gronden niet (geheel) te bebouwen. Het gemeentebestuur zoekt naar alternatieve locaties, maar heeft de afgelopen twee jaar nog geen locaties gevonden.

Het percentage huurwoningen in Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee is 18 procent. ‘De achterstand begint schrijnend te worden’, zegt voorzitter Hans Bakker. Bakker stelt dat de samenleving wordt ontwricht als het tekort niet snel wordt aangepakt. ‘Als deze trend zich doorzet dan krijg je dat de Noordwijkse samenleving vergrijst en de dynamiek verdwijnt.’

Elke inwoner heeft volgens voorzitter Bakker recht op een betaalbare woning in Noordwijk. Bakker hoopt dat de minister Ollogren een bindend advies aan het Noordwijkse gemeentebestuur geeft, waarin staat dat op de beschikbare locaties gebouwd moet worden.