Noordwijk hoeft komende vier jaar niet te bezuinigen

Noordwijk hoeft voorlopig niet te bezuinigen. De begroting van de gemeente Noordwijk blijft de komende vier jaar in het groen. Dit komt mede door de coronasteun vanuit het rijk. Noordwijk investeert de komende jaren daarom in verschillende projecten.

Het komende jaar (2021) investeert de gemeente 1.2 miljoen euro in nieuw beleid. Het grootste gedeelte van dit bedrag 460.000 euro wordt in groen geïnvesteerd. Daarnaast valt het op dat er 250.000 euro vrij gemaakt om de huisvestingsregelgeving te handhaven. In dat reglement staat bijvoorbeeld beschreven wanneer een woning als Bed & Breakfast gebruikt mag worden. Daarnaast investeert de gemeente in cultuur, duurzaamheid en in projecten binnen het sociale domein.

Ondanks de nieuwe investeringen houdt Noordwijk een positief resultaat van 329.120 euro. Toch kan dit veranderen in een miljoenen verlies. Er zijn plannen om bepaalde taken van het rijk en de provincie over te hevelen naar gemeentes. Het plan is bijvoorbeeld om de gemeente verantwoordelijk te maken voor de algemene uitkeringen. In huidige vorm zou dit een verlies van 1.5 miljoen euro opleveren voor Noordwijk. Het is nog onduidelijk of de plannen worden bijgesteld.

De gemeente Noordwijk past de komende jaren een inflatiecorrectie van 1.6 procent toe. Dit kunnen de inwoners merken in de belastingen. Daarnaast moeten de woningeigenaren vanaf 2022 gemiste inkomsten van 4.2 miljoen precariorechten compenseren. De OZB stijgt daarom met 34.6% in 2022. Inwoners hoeven daarentegen geen belasting meer te betalen over leidingen en kabels. De inwoners gaan dus gemiddeld meer betalen dan de 1.6 procent.

Deel dit bericht

Scroll naar boven