Moeder met urgentieverklaring staat binnenkort met zoontje op straat

De Noordwijkse Liza is spoedig opzoek naar een woning. De alleenstaande moeder heeft een urgentieverklaring, maar daar heeft ze in haar zoektocht nog geen profijt van gehad. ‘Ik heb geen strafblad of enig ander delict op mijn naam. Toch voelt het alsof ik gestraft word in mijn eigen land’, schrijft Liza. Vanaf maandag 2 november staat ze op straat en is ze dakloos.

De zoektocht

Drie jaar geleden kreeg Liza een nieuwe relatie. Samen met haar (toenmalige) vriend kocht ze een huis in Noordwijkerhout. Deze relatie is dit jaar stuk gelopen en het huis moest verkocht worden. Liza vroeg gelijk een urgentieverklaring aan. Het heeft 7 maanden geduurd voordat ze deze ook kreeg. ‘Ze hebben mij compleet binnenste buiten gekeerd.’ Wel moest ze voor die tijd haar huis al verkopen, zodat ze kon aantonen niet genoeg financiële middelen over te houden om op de particuliere markt te huren.

Inmiddels is het huis verkocht en is Liza al twee maanden opzoek naar een nieuwe woning. Ze mag alleen reageren op een woning met twee slaapkamers op de eerste etage of hoger. ‘Dit zijn juist de woningen die steeds aan mijn neus voorbijgaan aan statushouders of mensen met een uitkering’, vertelt Liza. In totaal zijn er achttien appartementen vrijgekomen. Drie woningen zijn op basis van bemiddeling toegewezen. Drie op basis van voorrang, drie door lokaal maatwerk en negen op basis van inschrijftijd. Liza geeft aan dat vier woningen aan de criteria voldeden en dat ze slechts op één woning kon reageren. De andere woningen zijn op basis van bemiddeling toegewezen.

Toch is er een eengezinswoning in Noordwijkerhout binnen Liza’s budget beschikbaar. Ze mag hier niet op reageren, omdat het huis zich op de begaande grond bevindt. ‘De regels doen mij de das om’, vertelt Liza. De woonstichtingen geven aan dat ze zich aan de regels moeten houden. ‘Deze zijn nou eenmaal regionaal vastgesteld’, zegt Sint Antonius van Padua.

Toegewezen op basis van bemiddeling
Mensen die niet zelfstandig aan een woning kunnen komen, kunnen geholpen worden door directe bemiddeling. Holland Rijnland Wonen zoekt dan een woning voor de hulpbehoevende voordat andere woningzoekende kunnen reageren. Denk aan (ex-)daklozen en verslaafden, gehandicapten, psychiatrische patiënten ex-gedetineerden of statushouders. In de gemeente Noordwijk moeten voor het einde van het jaar nog elf statushouders worden geplaatst. Ook mensen met een urgentieverklaring die na vier maanden nog geen woning hebben gevonden kunnen directe bemiddeling aanvragen.

Toegewezen op basis van lokaal maatwerk of voorrang
Lokaal maatwerk is een regeling waarin voorrangsregels staan opgesteld. Deze regels  zijn vooraf met de gemeente zijn afgesproken. Op deze manier kunnen woningen worden toegewezen aan bijvoorbeeld eigen inwoners van de gemeente. Daarnaast zijn er ook nog algemene voorrangsregels. Zo kunnen bijvoorbeeld senioren voorrang krijgen.

Woningnood

Woningstichting Sint Antonius van Padua geeft aan dat ze het liefst iedereen aan een woning wil helpen, maar dat dit niet gaat vanwege de woningnood in de gemeente Noordwijk. ‘Liza kan altijd contact met ons opnemen als ze in nood zit. Dan kijken wij wat we voor haar kunnen doen’, laat een woordvoerder weten. Liza zegt dat ze al meerdere keren met de Noordwijkse en Noordwijkerhoutse woningstichting contact heeft gezocht, maar dat ze haar niet kunnen helpen.

De tijd dringt

De kopers van het huis hebben de alleenstaande moeder al bijna 9 maanden de tijd gegeven om een nieuw huis te vinden. Door de lange procedure van het verkrijgen van een urgentieverklaring, heeft Liza slechts twee maanden de tijd gehad om een woning te zoeken. Het huis moet 2 november opgeleverd zijn en Liza heeft nog steeds geen nieuwe woning.

Ze geeft aan dat het niet makkelijk is om bij iemand te logeren in coronatijd. Ze voelt namelijk de verantwoordelijkheid om gezond te blijven voor haar cliënten in de zorg. Waarschijnlijk gaat de moeder gesplitst worden van haar zoontje. Haar zoontje kan bij haar zus of zusje verblijven, terwijl Liza zelf ergens anders moet logeren.

Deel dit bericht

Scroll naar boven