Bronsgeest discussie gaat door: Lijst Salman wil toch 660 woningen bouwen

De oppositie diende tijdens de raadsvergadering van dinsdag 1 oktober een motie in om toch 660 woningen versneld te bouwen op Bronsgeest. Lijst Salman gaf samen met Bruisend Noordwijk aan zich te kunnen vinden in de motie. ‘Een versnelling zou niet gek zijn, als we zien wat we al verknald hebben’, geeft Peter van Bockhove van Lijst Salman aan.

Ruim een uur heeft de Noordwijkse politiek over de woningbouw op Bronsgeest gediscussieerd. De aanleiding van de discussie was de ‘harde nee’ van de provincie op het verzoek van de gemeente Noordwijk om een deel van de geplande woningen op Bronsgeest te verplaatsen naar de Achterweg.

Verschillende partijen geven aan te wachten op het lijstje van de wethouder met alternatieve woningbouwlocaties. Volgens van Bockhove (Lijst Salman) wordt er al twee jaar gezocht naar alternatieve locaties: ‘We hebben ons uiterste best gedaan om vervangende ruimte zoeken, maar dat is niet gelukt. Het zal de wethouder ook niet lukken’.

De oppositiepartijen geven samen met Lijst Salman aan dat door het bouwen van 660 woningen Bronsgeest niet ‘vol’ is. Teatske Visser gaf aan dat er plaats is voor 900-1000 woningen en dat Bronsgeest met 660 woningen nog steeds een mooi entree vormt. Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk) stelt dat het ook mogelijk is om de hoogte in te gaan en dat bollengrond helemaal niet zo schaars is.

Wethouder Theo Alkemade deed mee aan de discussie. Hij raadde de gemeenteraad af om de motie aan te nemen. De procedure om de 280 woningen te bouwen loopt volgens hem vertraging op als de motie wordt aangenomen. Ook stelde hij dat de bouwplannen van Noordwijk volgens de provincie te ambitieus zijn. Noordwijk heeft al 130 procent van de ambitie gerealiseerd, wat ten koste gaat van de programmeerruimte van de regio. De wethouder moet met de buurgemeenten in gesprek om te zorgen dat Noordwijk aan haar bouwambities kan voldoen.

Een regio mag van de provincie een bepaald aantal woningen \’inplannen\’. Dit is de programmeerruimte. Gemeenten kunnen samen bepalen wie er welke ruimte krijgt om woningen te bouwen.

De raad was niet op de hoogte van deze situatie en raakte in de war van alle informatie. De motie is daarom niet instemming gebracht. Bronsgeest wordt in de debatraad van volgende maand opnieuw besproken.

Deel dit bericht

Scroll naar boven