Op zijn vroegst worden er in 2022 woningen gebouwd op Bronsgeest. Als alles volgens de planning verloopt wordt het bestemmingsplan eind 2021 vastgesteld. Hierna moeten de bouwplannen worden opgesteld en dan pas kan er gebouwd worden.

Gemeente Noordwijk heeft de mogelijkheid om 660 woningen te bouwen op Bronsgeest, maar heeft besloten om er zo’n 280 te bouwen. Op deze manier wordt volgens de gemeente het open landschap behouden. De andere woningen moeten op alternatieve locaties worden gebouwd, waaronder op de Achterweg.

Om op de Achterweg te mogen bouwen, heeft Noordwijk toestemming van de Provincie nodig. Aanstaande woensdag overleggen de twee partijen met elkaar. Noordwijk heeft alvast een memo toegezonden naar de Provincie.

D66 is kritisch op deze memo. ‘Het memo gaat volledig voorbij aan de aspecten tijd, tempo en urgentie van de woningbouw.’ Ook is volgens die partij het verlies van het exploitatieoverschot niet meegenomen. En zou de memo bovendien geen volledig beeld geven van de afspraken rondom het behoud van bollengrond.

De projecten Zilveren Kruis en Bronsgeest worden los van elkaar behandeld, waaruit twee bestemmingsplannen worden opgemaakt. Beide projecten hebben grofweg dezelfde planning.