Gemeente start pilot: BOA\’s krijgen bodycams

Lijst Salman opperde aan de gemeente Noordwijk om een proef te starten voor het gebruik van bodycams bij BOA\’s. Het college gaat op het verzoek in en is bereid om een pilot te starten.

\’Een BOA zet de camera pas aan (en meldt dit aan betrokkenen) wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen\’, schrijft het college. Lijst Salman gaf aan dat de bodycams het gedrag van de boa\’s zouden kunnen monitoren. Hier zijn de klein camera\’s toch niet voor bedoeld. \’Het is niet de bedoeling om te bepalen c.q. te controleren of de BOA\’s de regels (te) strikt hanteren of (te) weinig klantvriendelijk zijn\’, schrijft gemeente Noordwijk.

De beelden kunnen wel gebruikt worden:
  • als bewijsmateriaal;
  • bij de behandeling van klachten;
  • bij de opsporing of vervolging van strafbare feiten;
  • op verzoek van een BOA voor evaluatie van zijn of haar eigen handelen.

Ook kan een bodycam de veiligheid van boa verbeteren. \’Het college hoopt dat met de inzet van de bodycam, geweidsincidenten zullen uitblijven en agressie zoveel mogelijk voorkomen zal worden\’, schrijft gemeente Noordwijk.

Het is nog niet bekend wanneer de pilot gestart wordt.

Deel dit bericht

Scroll naar boven