Omwonenden Julianahof: ‘Dit is een noodkreet’

Negen omwonenden van het toekomstige Julianahofje hebben dinsdagavond hun zorgen geuit tijdens de raadsvergadering. Ze voelen zich genegeerd door de gemeente Noordwijk. Alle omwonenden geven aan vóór sociale woningbouw op die locatie te zijn, maar ze zien de invulling van het plan niet zitten.

Gebrek aan draagvlak
Ze voelen zich niet gehoord door de gemeente. De 17 brieven met bezwaren hebben nog niet geleid tot aanpassingen in het plan. ‘Nu lijkt het erop dat alles in een stroomversnelling moet om alles er snel doorheen te duwen. Om zo de aannemer en opdrachtgevers niet te frustreren’, spreekt een omwonende uit.

Verschillende leden van de gemeenteraad geven aan dat er niet voldoende draagvlak is gecreëerd. Ze raadden wethouder Theo Alkemade aan om de dialoog op te zoeken. Ook geven verschillende raadsleden het advies aan de wethouder om te reflecteren op het proces.

De wethouder geeft aan dat deze inspraakronde juist bedoeld is om de bezwaren van de omwonenden mee te nemen en dat dit niet verplicht is volgens de wet.

De bezwaren
De omwonenden vinden dat er te veel huizen komen op het stuk grond. Ze zijn bang voor parkeeroverlast en geven aan dat de parkeerdruk al hoog is. Ook geven ze aan dat de verkeersdruk flink zal toenemen en dat dit gevaarlijke situaties oplevert. Daarnaast vinden de omwonenden dat de huizen te dicht op de bestaande huizen komen te staan. Bovendien zijn ze bang voor extra wateroverlast vanwege de verstening.

De omwonenden maken zich extra zorgen over de veiligheid van de kwetsbare groepen in de omgeving. In de buurt zit een basisschool en de zorggroep \’s Heeren Loo gevestigd. Volgens de omwonenden zorgt de toename van de verkeersbewegingen voor onveilige situaties voor kinderen, mensen met een beperking, ouderen en omwonenden. De verkeersbewegingen zijn volgens de insprekers verkeerd berekend. Er is volgens hen geen rekening gehouden met bijvoorbeeld pakketbezorgers.

De buurtbewoners zijn het ook niet eens met de gekozen parkeervariant. Deze variant zou gevaarlijke situaties opleveren. Ze zien liever een ontsluiting aan de Pickestraat en de Woensdagsche Watering, maar dat is volgens wethouder Alkemade niet mogelijk. De grond is te smal voor een weg en niet in handen van de gemeente.

Het plan
De gemeente Noordwijk wil 17 woningen bouwen aan de Albertus van Velsenstraat, waar nu een voormalig tuinbouwbedrijf gevestigd is. Het plan is om 13 sociale woningen te bouwen en 4 twee-onder-één kap. Dit resulteert in 77 verkeersbewegingen per etmaal, volgens de gemeente Noordwijk.

In het plan staat beschreven dat er 20 parkeerplekken gerealiseerd moeten worden. De wethouder geeft aan dat er op deze manier aan de parkeernorm wordt voldaan.

Om het verkeer te ontsluiten heeft de gemeente verschillende verkeersvarianten voorgelegd. Er is gekozen voor variant vijf. ‘Dat is een tweerichtingsverkeer tussen de Bronckhorststraat en de Ruijgenhoeck’, schrijft de gemeente Noordwijk in het bestemmingsplan. Wethouder Alkemade gaf in de raadsvergadering aan waarom er voor deze variant is gekozen. ‘Hulpdiensten verzoeken tweerichtingsverkeer, bij eenrichtingsverkeer wordt er harder gereden en mensen rijden tegen de richting in bij éénrichtingsverkeer. Zeker in een rustige straat zoals deze.’ Hij geeft wel aan dat er van dit besluit nog afgeweken kan worden.

Volgens de wethouder hoeft de buurt zich ook geen zorgen te maken over de wateroverlast. De projectontwikkelaar houdt hier ook rekening mee. Mocht het nodig zijn kan er een drain plaatst worden, spreekt de wethouder uit. ‘Gezien de kleine toename aan verharding is watercompensatie vanuit het Hoogheemraadschap Rijnland niet vereist’, schrijft de gemeente Noordwijk in het plan.

Deel dit bericht

Scroll naar boven