Lof, maar ook zorgen over mogelijke komst Waspeencentrum

De mogelijke komst van het Waspeencentrum aan de Leidsevaart oogst zowel lof als zorgen bij de gemeenteraad. De meeste partijen zijn positief en geven aan de waspeen teelt erg belangrijk te vinden. Ook vinden de partijen dat het Waspeencentrum een verbetering is ten opzichte van het transportbedrijf wat nu op die locatie gevestigd is. Toch uitte ook verschillende partijen hun zorgen. De raadsleden maken zich ongerust over de hoogte van het gebouw, het verkeer en de eventuele vestiging van arbeidsmigranten.

Het belang van het centrum

Het Waspeencentrum zorgt voor wisselteelt bij de bollenboeren in de Bollenstreek. Dit is erg belangrijk, omdat de gewassen van de boeren door middel van wisselteelt herstellen. De penen die in het centrum op de gewassen verbouwd worden, zijn in de schappen te vinden bij supermarkt Albert Heijn.

Hoogte

Het Waspeencentrum wordt 14 meter hoog vanwege de hoge silo’s waar de penen duurzaam opgeslagen zullen worden. Voornamelijk NZlokaal en Puur maken zich zorgen dat door de hoogte het aanzicht vanaf de Van Berckelweg verslechtert. De eigenaren geven aan dat ze het gebouw in de omgeving willen laten passen door een groene singel aan te leggen. PUUR Noordwijk vroeg of wethouder Sjaak Van den Berg het aanzicht visueel kan maken, zodat de raad een goed beeld kan vormen.

Verkeer

De gemeente gaat achter het tuincentrum aan de van Berckelweg een ontsluitingsweg aanbieden, bestemd voor langzaam rijdend verkeer. Dit is voor het Waspeencentrum een mooie bijkomstigheid. Ze rijden met vier vrachtauto’s vier keer per dag van het land naar het Waspeencentrum en terug. En ze rijden met twee vrachtauto’s die naar de groentesnijder rijden.

Werknemers

De familie Ouwehand geeft aan nu 17 werknemers in dienst te hebben waarvan 5 arbeidsmigranten die door Flexibel Human Services gehuisvest worden. De familie denkt door de groei van het bedrijf 18 extra werknemers in dienst te moeten nemen. Ze geven de voorkeur aan inwoners uit de regio zoals oude tuinders. Lijst Salman staat positief tegenover de mogelijke komst, maar hoopt wel dat het Waspeencentrum nadenkt over eventuele huisvesting van migranten op het bedrijfsterrein.

Duurzaamheid

Het centrum zal volgens de eigenaren duurzaam gebouwd worden. Dit is een eis van de klant Albert Heijn en de eigenaren zien zelf het belang er ook van in. Ook verzekeren de eigenaren de raad dat het water gezuiverd gaat worden. Het centrum is van plan om een waterzuiveringsinstallatie van een half miljoen euro aan te schaffen. De zuiverheid van het water komt ook het eigen product ten goede.

Deel dit bericht

Scroll naar boven