Het CDA roept het college op om de publieke buitenruimte te gebruiken voor uitbreiding van de terrassen. De partij denkt aan locaties zoals het Gat van Palace en de marktruimte rondom de Witte Kerk.

Ondernemers kunnen de terrassen niet volledig benutten door de anderhalve meter maatregel. Het CDA vraagt of het college maatregelen wil nemen om deze ‘pijn’ te verzachten. Op verschillende locaties kan de buitenruimte gebruikt worden voor uitbreiding van terrassen. ‘Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Vuurtorenplein, het Gat van Palace, Lindenplein/Raadhuisplein/het Kloosterplein, het Marktplein en rondom de Witte Kerk’, schrijft de partij in een brief aan het college. Naast het vergroten van de terrasruimte wil het CDA dat de gemeentelijke lasten worden uitgesteld en dat het college met een aanvullend pakket komt voor de horecaondernemers. Het college dient volgens de partij in gesprek te gaan met de ondernemersverenigingen en winkeliersverenigingen.

In de brief wordt ook gevraagd of het college nagedacht heeft over veilige looproutes in het dorp. ‘Is het college van plan om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen om de 1,5 meter te waarborgen in de centra van onze dorpen?’, vraagt het CDA.