Op het Teylingen College Leeuwenhorst in Noordwijkerhout heerst er nog veel onzekerheid onder de leerlingen. De slagingsnorm is nog niet bekend en dat zorgt voor veel stress. Directeur Cees Slats: ‘Het is nog te vroeg om de vlag uit te hangen’.

Om een volwaardig diploma te kunnen halen, dienen examenleerlingen de schoolexamens af te ronden. Cees Slats directeur van het Teylingen College Leeuwenhorst geeft aan bijna alle toetsen op afstand te kunnen afnemen. ‘Wij vinden het onverantwoord om de leerlingen naar school te laten komen’ zegt de directeur.  Dankzij een goed systeem kunnen bijna alle schoolexamens op afstand afgenomen worden en hoeven leerlingen slechts een enkele keer naar school te komen. Als voorwaarde moeten alle toetsen volgens de Slats omgebouwd worden tot een openboek-toets of een mondeling. De situatie vergt extra inspanning van de docenten, maar de docenten gaan goed met de situatie om. “Er hangt een goede vibe in de school”, zegt Slats. De school houdt daarnaast rekening met de docenten en heeft een verkort rooster ingevoerd. Op deze manier hebben de docenten meer tijd om de lessen voor te bereiden.

Toch heerst er nog onzekerheid onder de leerlingen en de school: de slagingsnorm is namelijk nog onbekend. Slats: ‘Het is nog te vroeg om de vlag uit te hangen’. Leerlingen raken door de onzekerheid gestrest terwijl zij al extra onder druk staan vanwege de gevolgen van het coronavirus. De directeur hoopt dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap snel meer duidelijkheid kan scheppen. 

Minister Slob heeft op 24 maart 2020 bekend gemaakt dat er geen centrale examens zullen plaatsvinden. Vmbo-, havo- en vwo-leerlingen kunnen alsnog een diploma halen.

Leerlingen kunnen een volwaardig diploma halen, wanneer het schoolexamen met een voldoende wordt afgerond. De schoolexamens zullen zo veel mogelijk op afstand afgenomen moeten worden. Natuurlijk is het niet voor elke school mogelijk om alle schoolexamens op afstand af te nemen. De minister raadde daarom aan, de schoolexamens die op school afgenomen moeten worden, ‘verder naar achter in de tijd te plaatsen’.