College herverdeelt taken door opstappen wethouder

De werkzaamheden van opgestapte wethouder Henri de Jong zijn onderverdeeld onder de andere wethouders. Deze wethouders zullen de werkzaamheden tijdelijk overnemen tot dat de gemeente een nieuwe wethouder benoemd. ’Daarnaast heeft het college besloten om een gedeelte van de eerder al voorgenomen herverdeling van portefeuilles nu door te zetten‘, schrijft de gemeente Noordwijk in haar nieuwsbrief.

  Extra werkzaamheden wethouder Roberto ter Hark

 • Projecten Noordwijk aan Zee (bouwen en civiel)
 • Kernwethouderschap Noordwijk aan Zee
  Extra werkzaamheden wethouder Sjaak van den Berg

 • Overige projecten ruimtelijke ordening
 • Actualisatie bestemmingsplannen
 • Omgevingswet/omgevingsvisie
 • Initiatieven, principeverzoeken en ODWH
 • Groen
  Extra werkzaamheden wethouder Dennis Salman

 • Grondwater en rioolbeheer
 • Civiel
  Extra werkzaamheden burgemeester Wendy Verkleij

 • Personeel, organisatie en ambtelijke huisvesting
 • Stedenband Hirado
 • Communicatie
 • AB-lidmaatschap Holland Rijnland
 • AB-lidmaatschap RDOG

Deel dit bericht

Scroll naar boven