Duurzaamheid heeft prioriteit bij renovatie Zeeburg

De openbare ruimte in de wijk Zeeburg in Noordwijkerhout wordt tussen 2021 en 2024 gerenoveerd. Duurzaamheid heeft prioriteit bij renovatie Zeeburg, wegens het klimaatakkoord. 

Renovatie

Het opknappen van de openbare ruimte wordt normaal aan de hand van wensen van de bewoners gedaan. ‘Daar waar traditioneel werd gekeken naar de wensen en mogelijkheden van bewoners met betrekking tot de bestrating en inrichting zal dat nu niet opgaan’, schrijft de gemeente Noordwijk in haar nieuwsbrief.

‘Bij de opknapbeurt moet uitgebreid worden gekeken naar de mogelijkheden om de maatregelen uit het Klimaatakkoord, zoveel als mogelijk te realiseren’, aldus de gemeente. In het voortraject worden alle betrokken partijen uitgenodigd om mee te denken over de aanpak. Dit zal in het najaar gebeuren.

‘De financiering van de burger- en overheidsparticipatie is nog niet geregeld’, schrijft de gemeente. Het college heeft beloofd om zo snel mogelijk met een kredietverzoek te komen.  De gemeente heeft tot 2023 ruim 4 miljoen begroot voor de renovatie.

Klimaatakkoord

In het klimaatakkoord staan afspraken over het besparen en het opwekken van energie. Op welke manier dit gedaan moet worden, staat beschreven in de Regionale Energiestrategie. Het concept van deze strategie is gereed. Windmolens en zonnevelden moeten voor het grootste gedeelte van de energieopwekking zorgen. Er zijn nog geen concrete locaties voor deze windmolens en zonnevelden.

Door een coalitieakkoord en ruimtelijk beleid van de provincie, kunnen de doelen uit het klimaatakkoord niet behaald worden, zei Jop Kluis adviseur duurzaamheid in de raadsvergadering op 7 april. ‘Deze leggen in brede zin beperkingen op aan duurzame opwekking van energie in onze regio en in het bijzonder aan windenergie in het Groene Hart’, zo staat beschreven in Concept Regionale Energiestrategie. Tevens kan het rijk geen sancties opleggen wanneer de doelen niet worden behaald. ‘Het blijft een loffelijk streven’, volgens Jop Kluis.

Deel dit bericht

Scroll naar boven