Plan Vuurtorenplein: Vuurtoren omringd door duinlandschap

Het verharde Vuurtorenplein zal worden omgebouwd tot duinlandschap. Onder het plein zal een parkeergarage en een fietsenstalling komen. Deze plannen voor het 50 jaar oude Vuurtorenplein werden afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering gepresenteerd.

Stedenbouwkundige Daniel Ruigrok presenteerde de plannen. Het ‘verlandschappen’ van het plein staat in het plan centraal. ‘De plek levert nu weinig positieve bijdrage aan de badplaats’ zegt Ruigrok. Hij wijdt dit aan de inrichting en de leegstand. Ruigrok: ‘De plek verdient in mijn ogen een betere invulling’. De aansluiting naar de omgeving is daarbij ook van belang, de omgeving moet volgens de stedenbouwkundige ook ‘verlandschapt’ worden.

\"\"

Onder het duinlandschap kan een parkeergarage en een fietsenstalling gebouwd worden. De parkeergarage moet 2 laags worden. Het aantal parkeerplekken bedraagt 312. Op deze manier zou bijvoorbeeld de boulevard ontzien kunnen worden.

\"\"

 

 

 

 

 

De gemeente kan het plan niet meteen uitvoeren, omdat de panden op het plein zijn eigendom van Muntendamsche Investerings Maatschappij. De visie van de gemeente komt niet overeen met de visie van die investeringsmaatschappij, waardoor een samenwerking is uitgesloten. Het college geeft aan wet voorkeursrecht in te willen zetten. Op deze manier kan de gemeente het eerste recht op de koop van de panden verkrijgen. Deze procedure kan tot 3 jaar duren. Wanneer het recht gevestigd is, is de gemeente genoodzaakt te wachten tot de eigenaar de panden wil verkopen. Het is maar de vraag of de Muntendamsche Investerings Maatschappij de panden wil verkopen. De gemeente kan dan overgaan tot ‘onteigening’ van de panden, maar dit is een ultiem remedium volgens Robbert van Stein juridisch adviseur ontroerende zaken.

Deel dit bericht

Scroll naar boven